Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Przedmiotowe zasady oceniania

PZO język polski

PZO język angielski

PZO język rosyjski

PZO historia i wos

PZO matematyka

PZO chemia

PZO biologia

PZO geografia

PZO fizyka

PZO informatyka

PZO plastyka

PZO muzyka

PZO technika

PZO religia

PZO wychowanie fizyczne

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021