Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII

Odwiedź naszego Facebooka!

Naszym podopiecznym zapewniamy systemowe działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne realizowane przez wykwalifikowaną kadrę w formie:

  • grupowych i indywidualnych zajęć w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej, socjoterapii, psychoedukacji i profilaktyki,
  • zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, kulturalno-oświatowych,
  • zajęć rozwijających zainteresowania w ramach kół (artystycznego, majsterkowicza, krawieckiego, ogrodniczego).


Rodzicom naszych podopiecznych oferujemy:

  • pomoc prawną,
  • wsparcie psychologa i pedagogów,
  • psychoedukację w ramach comiesięcznych spotkań.

Poza tym:

  • współpracujemy z instytucjami wspierającymi rodziców w procesie wychowania i opieki,
  • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,
  • organizujemy dla uczniów zajęcia z podstawowych zagadnień prawa.

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021