Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Administracja

Sekretarz

Grzegorz Maciejak

Główny Księgowy

Arkadiusz Skomiał

Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego i Gospodarczego

Agnieszka Tomaszewska

Prawnik

Ewa Kasprzyk

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021