Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Zebrania z rodzicami

16.00 - 17.00 - Spotkania z wychowawcami

14.09.2021 – Spotkanie organizacyjne

12.10.2021 – Wywiadówka

09.11.2021 – Wywiadówka

14.12.2021 – Wywiadówka

18.01.2022 – Zebranie podsumowujące I półrocze roku szkolnego

08.02.2022 – Wywiadówka

08.03.2022 – Wywiadówka

12.04.2022 – Wywiadówka

10.05.2022 – Wywiadówka

14.06.2022 – Zebranie podsumowujące rok szkolny

Pogadanki dla rodziców

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021