Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Statut Szkoły "Centrum"

Statut Liceum Ogólnokształcącego "Centrum"

Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Szkole "Centrum"

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Liceum Ogólnokształcącym "Centrum"

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021