Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum” im. Zyty Jarzębowskiej trwa cały rok.

Podstawą przyjęcia do "Centrum" są:

 • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rozmowa rozpoznawcza przeprowadzona przez pedagoga lub psychologa szkolnego w obecności rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • zaakceptowanie norm obowiązujących w „Centrum” ujętych w statucie i kontrakcie.

UZYSKANIE ORZECZENIA KROK PO KROKU - SZKOŁA PODSTAWOWA

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole podstawowej należy:

 1. Zgłosić się do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 2. Wyznaczyć termin pierwszej wizyty w

 3. Podczas pierwszej wizyty wypełnić i złożyć wniosek o potrzebie dziecka pod kątem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. W przypadku wszelkich wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt ze Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym „Centrum” – tel. 42 636 91 02

UZYSKANIE ORZECZENIA KROK PO KROKU - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

W celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole ponadpodstawowej należy:

 1. Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w której wydano orzeczenie na okres szkoły podstawowej i złożyć wniosek o przesłanie dokumentacji dziecka do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi (http://www.doradztwo-lodz.pl/)

 2. Wyznaczyć termin pierwszej wizyty w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86.
  tel. 42 688-20-70
        42 688-21-62

 3. Poprosić wychowawców dziecka o przygotowanie opinii, która jest wymagana do uzyskania orzeczenia.

 4. Podczas pierwszej wizyty w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi przy
  ul. Wyszyńskiego 86 wypełnić i złożyć wniosek o potrzebie dziecka pod kątem orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego.

 5. Zaleca się wystąpienie o orzeczenie w terminie nie późniejszym niż do końca kwietnia bieżącego roku szkolnego, z uwagi na czas oczekiwania.

 6. W przypadku wszelkich wątpliwości czy pytań prosimy o kontakt ze Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym „Centrum” – tel. 42 636 91 02

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021