Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Program wychowawczo - profilaktyczny

Program wychowawczo - profilaktyczny
Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum”
im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi, ul. Gdańska 156

Plan działań wychowawczo - profilaktycznych
Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrum”
im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi, ul. Gdańska 156
w roku szkolnym 2021/2022

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021