Szkolne Centrum
Profilaktyczno-Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej

Kadra

Dyrektor

Damian Matysiak

Kierownik do spraw dydaktyczno - wychowawczych

Monika Jurgas-Grudzińska

 

Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Psycholog

Marta Telus

 

Pedagog

Izabela Bartkiewicz
Barbara Sędzińska

Nauczyciele

Język polski

Aleksandra Leszko
Małgorzata Marat

Język angielski

Joanna Dylewska
Katarzyna Sipińska
Monika Jurgas-Grudzińska

Język rosyjski

Stanisława Juszczak

Matematyka

Edyta Michniewska
Barbara Sędzińska
Grzegorz Walczak

Historia

Krzysztof Skałecki
Damian Matysiak

Geografia

Jerzy Ziółkowski

Biologia

Iwona Kowalska

Chemia

Monika Jurgas-Grudzińska Małgorzata Romanowska

Fizyka

Grzegorz Walczak

Wiedza o społeczeństwie

Damian Matysiak

 

Informatyka

Grzegorz Walczak

Technika

Dariusz Przespolewski

Muzyka/plastyka

Agnieszka
Onoszko – Maczugowska

Wychowanie fizyczne

Izabela Król
Filip Sokołowski
Monika Michalak
Dariusz Przespolewski

Edukacja dla bezpieczeństwa

Piotr Kozłowski

Podstawy przedsiębiorczości

Olga
Wojciechowska -Kozłowska

Doradztwo zawodowe

Jerzy Ziółkowski

Wychowanie do życia w rodzinie

Andrzej Pilarczyk

Biblioteka

Renata Rogut

Telefon: 042 636 91 02
E-mail: centrum.lodz@wp.pl

ul. Gdańska 156
90-536 Łódź

Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021